Monthly Archives for August 2016

Psicoanàlisi lacanià versus métode ABA per al tractament TEA

El mètode ABA (Applied Behavior Analysis) apareix repetidament quan es parla d’autisme. Sota una bandera de rigorositat científica, s’apliquen procediments i tècniques conductuals per a la reducció de comportaments considerats “inadequats” i l’adopció d’altres conductes i habilitats “adequades”. Quin és el punt de partida d’aquesta metodologia? L’aplicació d’aquestes tècniques, aïlla la conducta com a objecte observable i es proposa “modelar” d’acord a una normalitat estadística social. I és en aquest aïllament de la conducta, d’aquest tall amb la font que …
LLEGIR MÉS

29. August 2016 by Signo Delta
Categories: D-signes | Leave a comment