Política de privacitat

Política de Protecció de dades


Signo Delta, informa sobre la gestió de la LOPD:
Recollida de dades:
Aquest lloc recull dades de caràcter personal de persones. El professional, usuari i col·lectiu que inclogui informació personal o col·lectiva autoritza a SIGNO DELTA, S.L. al tractament de les seves dades per als programes d’Atenció Psicológica
Fitxer, tractament, manteniment i autorització:
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa: que les dades personals remeses mitjançant aquest web seran incorporades a un fitxer del qual és responsable SIGNO DELTA, a fi d’aplicar-los als fins sol·licitats.
L’usuari té dret, mitjançant sol·licitud escrita i signada, a retirar la seva dades dirigint la sol.licitud a la següent adreça: SIGNO DELTA, S.L. c / Loreto 18 1-4 08029 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.
Mesures
Aquesta aplicació es regeix per les mesures que Signo Delta ha adoptat per complir amb la LOPD, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.