PICT
Pla individualitzat de consultes i tractaments

Què és

El PICT està dissenyat per a aconseguir efectes terapèutics ràpids. Per arribar a aquest objectiu, plantegem el procés a través de cicles terapèutics amb una entrada, un desenvolupament i un final de tractament.

Es realitza una primera aproximació a les raons de consulta per a proposar, a continuació, un tractament fitat en el temps. Amb el marc terapèutic establert, donem cabuda a la història i singularitat del pacient, sense protocols estandarditzats que constrenyin la labor terapèutica.

Particularitats del PICT

1Es té en compte la singularitat del pacient. Es tracta amb això de provocar la seva implicació i compromís en el procés terapèutic.

2Es parteix d'una orientació diagnòstica dels símptomes perquè intervinguin els especialistes que puguin respondre amb més eficàcia al tractament.

3Es fita el temps del tractament per a potenciar l'autonomia del pacient.

Funcionament

CT Nens / Adolescents 0-18 anys

Fase I
Consulta
4 sessions
 • 1ª Sessió Família: pares + nen
 • 2ª i 3ª Sessió Nen
 • 4ª Sessió Pares
  Proposta Pla Individual, derivació de l'usuari o finalització de la consulta.
 • Lliurament informe valoració diagnòstica.
Fase II
Tractament
10 sessions
 • Implementació Plan Individual amb possibilitats de psicoteràpia individual, grupal o combinada.
 • Possibilitat de psicomotricitat i/o logopèdia individual o en grups
Fase III
Finalització
Pla Individual
2 sessions
 • 15ª Sessió
  Tancament del Cicle Terapèutic (infant)
 • 16ª Sessió
  Sessió de valoració de tractament i orientacions futures (pares).
 • Lliurament de l'informe del cicle terapèutic

CT Adults / A partir de 18 anys

Fase I
Consulta
3 sessions
 • 1ª Sessió Usuari + Psiquiatra
 • 2ª Sessió Usuari + Psicòleg
 • 3ª Sessió
  Proposta Pla Individual, derivació de l'usuari o finalització consulta.
 • Lliurament informe valoració diagnòstica.
Fase II
Tractament
10 sessions
 • Implementació Plan Individual amb possibilitats de psicoteràpia individual, grupal o combinada.
 • Possibilidad de logopèdia en sessions individuals
Fase III
Finalització
Pla Individual
2 sessions
 • 14ª i 15ª Sessió
  Tancament del cicle terapèutic
  Avaluació del tractament, de les directrius futures i de la finalització del cicle terapèutic
 • Lliurament de l'informe del cicle terapèutic