Psicomotricitat
Individual i Grupal

La psicomotricitat és una disciplina terapèutica que posa en joc l'inconscient del nen i el seu cos, entenent que en els primers anys de vida aquest és el seu principal mitjà de relació amb si mateix i amb l'entorn.

La psicomotricitat serà per a ells una porta oberta a l'acceptació de si mateixos, dels seus propis desitjos i inquietuds, per a assumir-se com a subjectes únics i responsables dins de les seves veritables possibilitats.

© Frank Mckenna, via Unsplash.

La psicomotricitat, a cavall entre el corporal i el psíquic, té com a objectiu acompanyar al nen cap a una vivència plaent del seu propi cos, per a construir així un continent segur del seu propi ésser. A partir de l'acció, del joc i del moviment espontani, es mobilitzen emocions profundes i arcaiques que faciliten la reparació de situacions viscudes amb angoixa anteriorment (separació, dolor, por, etc.).

A partir d'aquest treball, el nen pot elaborar, comprendre i representar les seves vivències més profundes, enfortint així una identitat construïda a partir de la seva pròpia història. En aquest camí acompanyem al nen des del plaer de l'acció cap al plaer del pensament, facilitant el recorregut de maduració psíquica i emocional que necessita.

Aquest abordatge terapèutic està indicat per a aquells nens que habiten el seu cos amb un cert malestar, interferint en el seu desig de relacionar-se amb l'entorn d'una forma enriquidora per a si mateixos i els altres: nens que se senten insegurs o fràgils, nens tancats en si mateixos, nens “governats” per la seva pròpia impulsivitat, nens que han viscut el seu cos amb displaer o fins i tot dolor (operacions quirúrgiques, prematuritat, malalties prolongades o altres complicacions mèdiques), nens que es frustren amb extrema facilitat, nens que han passat situacions de pèrdua greus (dol, adopció)... La psicomotricitat serà per a ells una porta oberta a l'acceptació de si mateixos, dels seus propis desitjos i inquietuds, per a assumir-se com a subjectes únics i responsables dins de les seves veritables possibilitats.

La psicomotricitat terapèutica pot desenvolupar-se tant en format individual com grupal, sempre segons criteris clínics que s'avaluen cas per cas. Sovint és necessari un recorregut individual que prepari l'entrada al grup terapèutic. En el cas de la teràpia de grup es reuneixen setmanalment entre 3 i 5 nens que es troben en una franja d'edat i moment evolutiu similar. Aquest abordatge ofereix la possibilitat d'enriquir el treball terapèutic a partir de les similituds i les diferències que els nens descobreixen entre ells, així com les relacions que en el grup es van teixint.