Consultes i tractaments

Nens i joves

 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.

 • Trastorn de l'espectre autista: diagnòstic i orientació de tractament.

 • Trastorns de la parla i el llenguatge.

 • Trastorn de les funcions orals.

 • Trastorn de l'aprenentatge (discalcúlia i dislèxia)

 • Trastorn de la conducta: agressivitat, aïllament, dificultat per a l'acceptació de límits.

 • Desregulació de les funcions bàsiques: enuresis, insomni, hàbits alimentaris etc.

 • Abús de l'entorn digital: mòbils, tablets, jocs on-line.

 • Clínica d'Identitat de Gènere.

Adults

 • Trastorns de la comunicació secundaris a malalties neurològiques.

 • Trastorn de memòria, trastorns de funcions executives i patologies associades a l'envelliment.

 • Trastorns adquirits com a afàsia, alexia, agrafia.

 • Trastorn de memòria.

 • Trastorn de l'estat d'ànim: ansietat, angoixa, malestar sense causa aparent.

 • Compulsivitat i addiccions al joc, substàncies, compres, entorn digital.

 • Fòbies i atacs de pànic.

 • Afrontament de situacions d'alta conflictivitat: amb la parella, fills, família, treball etc.

 • Canvis vitals: dol, separació, conviure amb malalties cròniques i/o degeneratives.