Nota legal

Aquesta aplicació i tots els seus subdominis corresponen a Signo Delta, S.L. (REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA amb el número 438, Volum 32463, Foli 108, Full registrat 212089, Inscripció 1a i 2a).

Nom: Signo Delta, S.L.
Domicili social: Gran Via de Carles III 31 1-4, 08028 Barcelona
CIF: B62216072
Contacte: info@signodelta.com

El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que s'hi contenen implica que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions. En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d'utilització

Aquest lloc web, incloent-hi el bloc de Signo Delta, conté materials preparats per Signo Delta, SL amb finalitat únicament informativa. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Signo Delta no exerceix cap tipus de control. Signo Delta no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a aquestes pàgines a través d'aquest lloc web tampoc implica que Signo Delta recomani o aprovi els seus continguts.