Política de privacitat

Signo Delta informa sobre la política de privacitat de signodelta.com

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractamente és SIGNO DELTA, S.L. amb domicili a Gran Via de Carles III 31 1-4, 08028 Barcelona. Telèfon +34 659 277 706 i adreça electrònica info@signodelta.com

Com obtenim les dades?

Adreça electrònica de contacte.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Les dades recollides mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter estaran ubicades dins de la UE en els servidors de Mailrelay sota la seva política de privacitat.

En el cas dels missatges de correu electrònic que els usuaris enviïn a efectes de contacte, queden emmagatzemats en els servidors d’Arsys sota la seva política de privacitat.

Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió, i en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les eines utilitzades per gestionar les dades són contractades amb tercers:

Hosting: Arsys, amb domicili a Espanya. Més informacio a: https://www.arsys.es/ (Arsys Internet S.L.U.); tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Signo Delta SL.

Email marketing: CPC Servicios Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L., amb domicili a Espanya. Més información en: https://mailrelay.com/. CPC Servicios Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email marketing a Signo Delta SL.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Dret d’accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals.

Dret de supressió: per sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals.

Dret d’oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que se n’estableixi una limitació en el tractament.

Dret de portabilitat: per sol·licitar que et lliurem les teves dades per tal que les puguis transmetre a un altre responsable.

Com pots exercir els teus drets?

Podràs exercir els teus drets mitjançant sol·licitud escrita i signada a l’adreça següent: Signo Delta, S.L., Gran Via de Carles III 31 1-4, 08028 Barcelona o enviant un missatge electrònic a info@signodelta.com , sol·licitant clarament el dret a exercir i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, Signo Delta SL està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

Signo Delta SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adornar-se Singo Delta SL ho notificarà al client, sense demores indegudes, i proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’indicent de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.