Recerca

Fonaments de la nostra recerca

Abordem la recerca des de criteris qualitatius centrats en els símptomes contemporanis i el seu impacte en allò social. Atents a l'actualitat, col·laborem amb investigadors de diversos camps on, a través de mètodes i tècniques qualitatives, busquem i formulem hipòtesis sobre els efectes de sentit dels símptomes.

La validesa de la recerca l'obtenim a partir de l'adequada aplicació del procés comunicacional amb el pacient, la qual cosa comporta tenir en compte el discurs testimonial perquè sorgeixi allò singular i irrepetible del que s’està investigant.

Línies de recerca

 1. Títol

  Eines diagnòstiques que facilitin processos comunicacionals per tractar el malestar

  Data d'inici

  10 de juliol de 2019

  Equip de recerca

  Cristina Andrés, Xavier Solé, Rocio Chaparro, Laura Pérez, Sabrina Kraus, Helena Valldeperes