Assessorament

Assessorem organitzacions dels sectors de Salut i Educació en les següents modalitats:

Coordinacions Grupals,
on el focus d'atenció se situa en el professional.

En el marc del grup sanitari o escolar es tracta tant la subjectivitat dels pacients o estudiants com la dels professionals: les seves insatisfaccions, tant amb l'usuari com amb la institució; la seva angoixa, temors, el seu cansament i el que està fent per al seu restabliment.

Quant més pròxim s'està de la subjectivitat que comporti dolor, patiment, inadaptació o fracàs escolar, més s'aguditza la tensió amb la qual es treballa, la qual cosa pot portar a una dificultat creixent a sostenir la pràctica del professional.

Assessorament Institucional,
on el focus d'atenció és l'organització.

Investiguem cultures organitzacionals d'institucions públiques, hospitals, centres sanitaris, col·legis, instituts, universitats… per a, després de ser analitzades, presentar conclusions sobre les possibilitats d'intervenció.

L'enfocament se centra tant en els vincles dels professionals i els seus rols com en el treball de l'organització i l'entorn on opera. Es tracta, en última instància, d'acompanyar a l'organització en el canvi i en qüestions com el lideratge, l’autoritat i la delegació.

Els nostres serveis inclouen: consultoria organitzacional, desenvolupament individual, d'equips i de lideratge, intervencions específiques en Action Learning, Disseny Organitzacional per al Canvi i programes de training per a formar a facilitadors del canvi en l'organització.