Nota legal

Aquesta aplicació i tots els seus subdominis corresponen a Associació Delta Psy. (REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA, Secció 1ª del Registre d'Associacions).

Nom: Associació Delta Psy
Domicili social: Loreto 18 1-4
CIF: G67454546
Contacte: info@deltapsy.org

El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que s'hi contenen implica que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions. En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d'utilització

Aquest lloc web, incloent-hi el bloc de Delta Psy, conté materials preparats per Associació Delta Psy amb finalitat únicament informativa. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Associació Delta Psy no exerceix cap tipus de control. Associació Delta Psy no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a aquestes pàgines a través d'aquest lloc web tampoc implica que Associació Delta Psy recomani o aprovi els seus continguts.