Delta Human investiga sobre els vincles1 entre persones2 per dur a terme intervencions que dinamitzin i transformin els grups. Què és el que ens permet avançar3, no conformant-nos amb el que ja sabem? Per què hi ha problemes que es repeteixen amb tanta insistència que arriben a repercutir negativament en la sostenibilitat d'un projecte?avall

Els nostres temes

  • I.
    Estudi del treball i l'impacte que provoca en processos humans.

  • II.
    Anàlisi dels nexos grupals des d'enfocaments clínics, socials i organitzacionals.

  • III.
    Promoció d'una ètica que faciliti un desenvolupament organitzacional sostenible.

Ens aproximem a aquest camp tan extens a través de cinc intervencions4. Mitjançant elles, ajudem a estructurar i trobar nous enfocaments en la manera d'organitzar-se dels grups.avall

El nostre assessorament no està basat en programes o receptes universals sinó en la recerca de solucions en relació a un context determinat.

Consultoria Psicològica1per Dinàmica de Carreres

L'ésser humà és producte de les seves circumstàncies i aquestes tenen a veure tant amb el context com amb les eleccions de cadascun. I, entre tots dos, sorgeix allò particular i irrepetible. Des d'aquesta diferència, entenem el nostre assessorament. Avaluar les competències d'un professional, en relació a un manual determinat, no hauria de ser un fi en si mateix; l'anàlisi quantitativa no hauria de substituir l'anàlisi qualitativa, ni les etiquetes haurien de reemplaçar l'ètica en la presa de decisions.abajo

Consultoria Psicològica per Dinàmica de CarreresAnàlisi del Talent

"És comú que allò obvi passi desapercebut, precisament per obvi"
Jacques Lacan
Abans que un professional es vinculi a una organització s'ha de pensar bé. La decisió hauria de ser el resultat d'una anàlisi, una elaboració. Aquesta anàlisi requereix indagar sobre l'individual sense perdre de vista el projecte ni la cultura organitzacional des d'on es realitza l'anàlisi. El que ens orienta en el nostre assessorament és que la decisió presa se sostingui en una ètica, saber que s'està assumint amb la decisió per ambdues parts i que s'actuï en conseqüència.

1/3

Consultoria Psicològica per Dinàmica de CarreresAnàlisi de Carrera

Una anàlisi de carrera és un moment important per al professional i l'organització. I ho és per diverses raons.

En primer lloc, perquè l'organització redefineix l'estratègia i cerca professionals de l'organització que puguin assumir-la.

En segon lloc, amb aquesta anàlisi s'intenten alinear les persones amb l'estratègia mateixa.

"No hi ha altra alternativa que intentar-ho, i intentar-ho i tornar-ho a internar"
Z. Bauman
En tercer lloc, perquè analitzant carreres – organització, en relació a la nova estratègia, s'aconsegueix avançar, dinamitzant les parts interessades i fent realitat el nou escenari.

2/3

Consultoria Psicològica per Dinàmica de CarreresDesenvolupament de lideratge

"Aprèn des del passat, però adona't que ja no és la clau per al futur" Fer-se líder requereix temps. I apareixen obstacles interns i externs que poden ajudar a avançar, en el millor dels casos, o a repetir un model de comportament que en determinats contextos deixa de ser-ho.

A molts dels futurs líders se'ls prepara perquè, imperativament i urgent, aconsegueixin fer créixer a l'organització. La nostra proposta de desenvolupament directiu no té a veure tant amb allò "extraordinari" del resultat sinó amb les condicions que han de donar-se perquè les carreres aconsegueixin un creixement sostingut i sostenible al llarg del temps.

Blog
3/3avall

Psicologia Social2per al desenvolupament Organitzacional

Les nostres intervencions en Psicologia Social tenen per objecte TOTA l'organització. Una visió d'aquestes característiques implica conèixer les bases i dinàmiques del funcionament del sistema.

Psicologia Social per al desenvolupament organitzacionalCultura organitzacional
i Consultoria de Processos

"No hi ha perspectiva sense distància" Estudiar la cultura organitzacional i els seus processos és, en realitat, una primera presa de contacte, com un gran angular que possibilita fer un escombratge dels seus processos humans, tecnològics i estratègics. Seria, llavors, un estudi realitzat amb tècniques similars a les d'un gran angular i en moviment d'escombratge.

Preguntar-se sobre la cultura organitzacional i els seus processos implica analitzar la seva comunicació interna i estudiar les actituds, creences i motivacions del col·lectiu. En finalitzar l'estudi, presentem conclusions i propostes que possibilitin intervenir allà on sigui requerit.

1/3

Psicologia Social per al desenvolupament organitzacionalCanvi i aprenentatge
organitzacional

"El canvi arriba a través de l'acció"És possible canviar amb intervencions específiques, conseqüència de l'estudi cultural previ. Entenem aquest estudi com una primera intervenció que permet formular hipòtesis sobre allò que està passant en l'organització.

Les nostres intervencions, centrades en canvi organitzacional, parteixen d'uns enfocaments vinculats entre ells pel principi de complementarietat. Depenen del disseny i objectius de la intervenció, un enfocament tindrà més prevalença que un altre.

Grups de Transferència 2 dExperiències Grups Multifocals 3 de Discussió Grups Operatius 1 de Discussió

2/3

Psicologia Social per al desenvolupament organitzacionalCanvi i aprenentatge
organitzacional

Grups de Transferència 2 dExperiències Grups Multifocals 3 de Discussió Grups Operatius 1 de Discussió

Grups Operatius de Discussió1

Enfocament

Centrat en la tasca

Objectius

Possibilitar nous rols i adquirir una visió més gran en relació a un projecte.

Grups de Transferència d'Experiències2

Enfocament

Centrat en la relació.

Objectius

Elaborar possibles resistències envers el canvi per ser més productius com equip.

Grups Multifocals de Discussió3

Enfocament

Centrat en un tema.

Objectius

Abordar temes organitzacionals comptant amb diverses perspectives de professionals de l'organització.

27-02-2018

Organitzacions postmodernes (2)

Articles / Social Lab

Les estructures ja no són estables perquè els rols i equips de treball canvien contínuament. Es creu que amb canvi, hi ha progrés i, sense ell, estancament i decreixement

23-11-2017

Organitzacions postmodernes. (1)

Articles / Social Lab

La postmodernitat és el revers de la modernitat. A partir de la involució de l'era industrial s'obre un nou paradigma on la incertesa, imprevisible i atzarós constituiran les bases del sistema econòmic i social.

16-11-2017

Comportament organitzacional, ¿Com analitzar-ho?

Articles / Consulting & Coaching

Sense persones, no hi ha organització.